FruitMasters wil naar meer inzicht in de keten

Kees de Kat FruitMasters GS1 FreshUpstream

Overheden en klanten willen een eerlijk en duurzaam geteeld product. Transparantie over productiemethoden en duurzaamheid worden dan ook steeds meer de norm in versketens. Kees de Kat, CEO van FruitMasters: “Om aan die hoge eisen te voldoen en om processen te kunnen optimaliseren, hebben we behoefte aan betere real time datastromen.”  Dit artikel verscheen in het…

Lees meer

In de digitale agroketen is informatie cruciaal, óók rondom biociden en gewasbeschermings-middelen

Fresh Upstream spuitrobot

Opinie Harrij Schmeitz, programmamanager Fresh Upstream. Dit artikel verscheen eerder op Foodagribusiness.nl. Innovaties in de land- en tuinbouw volgen elkaar in rap tempo op om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Daarom hebben boeren en tuinders behoefte aan betere digitale informatie. Voor ondernemers in de agroketen valt er veel winst te behalen door…

Lees meer

‘Informatie over biociden in land- en tuinbouw onvoldoende beschikbaar’

De digitale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie rondom biociden in de Nederlandse voedselketen is onvoldoende. Die conclusie trekt de stichting Fresh Upstream uit recent onderzoek van Wageningen University & Research. Wanneer agroketens geen integrale toegang hebben tot biocideninformatie, is het moeilijk om te voldoen aan de complexe wetgeving rondom toelating en gebruik. Zowel het…

Lees meer

De puzzel van de traceerbare agrifoodketen

De reis van producten door de agrifoodketen lijkt op een legpuzzel. Er zijn duizenden losse stukjes informatie. Op zichzelf hebben die geen betekenis. Pas als je ze koppelt aan gerelateerde stukjes informatie, vormen ze samen één plaatje. Dat plaatje heb je nodig voor traceerbaarheid. “Veel bedrijven zijn op zoek naar systemen, terwijl de discussie moet…

Lees meer

“Data is als een appel. Het moet met dezelfde zorg en aandacht in het begin van de keten op orde zijn”

De visie van Maartje Beem-Vullings, FruitMasters Ze was de eerste kwaliteitsmanager van Nederland die ook verantwoordelijk is voor datakwaliteit. Maartje Beem-Vullings bracht kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid naar een hoger plan binnen FruitMasters, de grootste fruitcoöperatie van Nederland, en werd hiervoor genomineerd tot kwaliteitsmanager van het jaar “We praten tegenwoordig over zoveel meer dan de hardheid…

Lees meer

Kringlooplandbouw of biodiversiteit aanjagen? Meten en weten in de keten!

De visie van Thijs Cuijpers, LTO Nederland Om de agrifoodketen verder te verduurzamen is het digitaal delen van data noodzakelijk. Willen we minder uitstoot, meer biodiversiteit en meer gesloten kringlopen? Dan moeten we meten en weten in de keten: over wie, wat, waar en hoeveel praten we? Met eenduidige informatiestandaarden worden data inzichtelijk en kunnen…

Lees meer

Informatie over gewasbeschermings-middelen is te versplinterd

Nieuw onderzoek naar het belang van eenduidig dataverkeer in de agrifoodketen Innovaties in de land- en tuinbouw volgen elkaar in rap tempo op om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Daarom hebben boeren en tuinders behoefte aan betere informatiestromen. De informatie over gewasbeschermingsmiddelen in de voedselketen is echter nog zeer versplinterd en onvolledig.…

Lees meer

Vandaag geen pasta…

Daar zit je dan thuis. Niet “gewoon thuiswerken”, zoals zo vaak, maar omdat het Corona-virus de wereld op zijn kop zet. Veel persoonlijke ellende. Scholen dicht. Horeca dicht. Sociale ontwrichting van de economie. Een “intelligente” lockdown met enorme impact. En dan zien we iets bijzonders. Door alle effecten, psychologische angst en buitenlandse beelden van rijen…

Lees meer

“Het werken met standaarden moet zich gaan uitbreiden als een olievlek”

De visie van Jerry Tracey, GS1 Nederland “Om succesvol zaken te kunnen doen, moet je met bedrijven samenwerken. Die begrijpen elkaar alleen als ze dezelfde taal spreken. GS1 ondersteunt dit doordat de not-for-profit-organisatie unieke identificatiecodes uitgeeft in de wereld van food. Volgens Jerry Tracey, sectormanager retail, is er meer bewustwording nodig bij partijen die nog…

Lees meer

“We staan voor een complex maar ongelooflijk relevant avontuur”

De visie van Murk Boerstra, FNLI Als mede-initiatiefnemer van Fresh Upstream stelt Murk Boerstra, adjunct-directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), dat we voor een complex maar ook ongelooflijk relevant avontuur staan. “Maatschappelijke eisen met betrekking tot voedselveiligheid en duurzaamheid kunnen niet zonder meer transparantie over voedsel. Daar werken we aan binnen Fresh Upstream.”…

Lees meer