Roundtable QR-AGF

Op donderdag 18 april vond de eerste ronde tafel plaats over de QR-code van GS1, speciaal voor de AGF-sector. Een groep professionals vanuit de sector had zich aangemeld om gezamenlijk de kansen en uitdagingen te identificeren bij de Fruit Tech Campus in Geldermalsen.

Er werd gestart met een presentatie door Harrij Schmeitz, voorzitter van Fresh Upstream. Hij schetste wat de intelligente QR code zou kunnen betekenen voor de AGF- sector en deelde een inspirerende case vanuit Australië. Vervolgens ging Tom Quets, sectorlead Agrarisch & Vers van GS1 Nederland verder in op de praktische aspecten: wat is de QR-code van GS1 met een GS1 Digital Link precies? Wat kun je ermee, wat zijn de kansen voor bedrijven en hoe is deze QR-code anders dan de ‘gewone QR-code’?

Brainstormen in groepjes

Met de opgedane kennis werden vervolgens groepjes gevormd die samen brainstormden over de kansen die de QR-code van GS1 biedt en hun bevindingen onderling met de andere groepjes deelden. Na een pauze waarin ruimte was voor netwerken en het bekijken van een demo, werd eenzelfde brainstorm gehouden met ditmaal focus op de verwachte uitdagingen voor de bedrijven.

Recap en netwerkborrel

Tot slot kwam de groep samen voor een korte recap, waarna tijdens de netwerkborrel ruimte was om na te praten over de bevindingen van de middag. De komende periode worden er rondom andere thema’s waarschijnlijk nog meer ronde tafels georganiseerd.
Data hiervoor volgen, we adviseren de website van Fresh Upstream in de gaten te houden.

Meer weten?

Bekijk praktijkverhalen die inspiratie kunnen bieden om met de QR-code van GS1 aan de slag te gaan. Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector.

Heb je vragen of wil je verder meepraten over de toepassing van GS1 standaarden zoals de QR-code van GS1? Neem dan contact met ons op via schmeitz@freshupstream.com

Namens Stichting Fresh Upstream, Groenten Fruit Huis en GS1 Nederland danken we alle aanwezigen voor hun waardevolle input!

Foto's

Cherries Traceability