Op naar een efficiënte, innovatieve en duurzame agroketen

Boeren en tuinders, hun leveranciers, verwerkingsbedrijven, transporteurs en verkopers: als elke partij informatie registreert door middel van dezelfde informatiestandaarden, valt er in de keten veel winst te behalen. Meten is weten in de digitale voedselketen.

Fresh Upstream icon

Informatiestandaarden in agrifood: de basics van GS1

Dit zijn de vijf GS1 sleutelvelden die samen de data-diamant in agrifood vormen:
  • GLN (Global Location Number): locatie, bijvoorbeeld bedrijf, akker, kas, verpakkingsstation, distributiecentrum.
  • GPC (Global Product Classification): productgroep, bijvoorbeeld 'tomaat' met daaraan gekoppeld een aantal bouwstenen (bricks), zoals 'cherrytomaat'.
  • GTIN (Global Trade Item Number): artikelcode om een product uniek te identificeren, vaak in de vorm van een streepjescode.
  • Batch / Lot (ID): identificatienummer van de teelt of van het dier. Denk aan een groep dieren die naar het slachthuis gaat.
  • SSCC (Serial Shipping Container Code): unieke verzendcode waarmee je een logistieke eenheid door de hele keten volgt.

Meer weten waarom informatiestandaardisatie onmisbaar is in een efficiënte versketen? Download hier de folder over het belang en de basics van informatiestandaardisatie.

Klik op de afbeelding om de folder te downloaden
Fresh Upstream icon

Traceren van herkomst en locatie: GLN als basis

Om producten snel te traceren, is het belangrijk om de identificatie van producenten en leveranciers wereldwijd eenduidig te registeren. Steeds meer handelspartners, certificerende instellingen, kwaliteitsorganisaties en overheidsinstanties willen weten wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de keten of op welke plek een handeling plaatsvindt (denk aan akker, kas, verpakkingsstation, distributiecentrum of laadplatform).

Een GLN is een uniek identificatienummer van 13 cijfers, dat wordt gebruikt voor een bedrijf of fysieke locatie binnen de keten.
De naam, adresgegevens en het type ketenpartner zijn gekoppeld aan dit nummer, dat overeenkomt met exact één nauwkeurig bepaalde locatie ter wereld. Bedrijven die GLN als standaard gebruiken, communiceren efficiënter met elkaar en voegen zo waarde toe in de hele keten.

FUP-figuur-End-to-end versketen-210121-01

Meer weten over het registreren van locaties in agrifood?

Download de folder 'Locaties binnen de agroketen: de sleutel naar traceerbaarheid'. Of neem contact met ons op via office@freshupstream.com.

Fresh Upstream GLN food supply chain

Een GLN is opgebouwd uit 13 cijfers en bestaat meestal uit:

GS1-Bedrijfsnummer

Presentatie GS1 event

Bekijk hier de presentatie 'Challenges & opportunities for GLN in agro supply chains' die Harrij Schmeitz, programmamanager van Fresh Upstream, begin 2021 gaf tijdens een internationaal GS1 event over datastandaardisatie:

https://www.youtube.com/watch?v=wmIeozgsiIg
Fresh Upstream icon

Is uw bedrijf klaar voor datastandaarden? Doe de quickscan!

Wilt u aan de slag met informatiestandaardisatie en in het bijzonder GLN? Twijfelt u waar te beginnen? Fresh Upstream kijkt naar uw behoefte: met de ‘QuickScan Datastandaarden in Agrifood’ brengen we de huidige informatie-uitwisseling binnen uw bedrijf in kaart. Welke systemen gebruikt uw organisatie? Hoe worden informatiestandaarden gemanaged? Hoe borgt u de kwaliteit van de data en de uitwisseling met derden?

Fresh Upstream helpt ondernemers op weg met datastandaarden

Op basis van de antwoorden bekijken we hoe GLN en andere GS1-standaarden uw organisatie naar een next level kunnen tillen. Meer weten? Mail office@freshupstream.com.

Master-Data-Maturity-Matrix
Fresh Upstream icon

Onderzoek naar betrouwbare, digitale informatie over voedselproducten

Producenten en consumenten willen toegang tot informatie over voedselproducten en grondstoffen. In hoeverre wordt dit al gerealiseerd in de keten, technisch en organisatorisch? Aan die onderzoeksvraag draagt het project ‘Trusted source; betrouwbare, digitale informatie over voedselproducten’, dat WUR uitvoert in opdracht van overheid en bedrijfsleven, bij. Verschillende pilots in dit project richten zich op de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en compleetheid van informatie binnen verschillende (agrarische) ketens.

Domeinverkenningen: welke informatie is beschikbaar en hoe wordt deze uitgewisseld?

In dit project heeft Fresh Upstream aan WUR gevraagd een verkenning te maken op de domeinen gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen. In zo’n domeinverkenning wordt samen met ketenpartners en andere stakeholders onderzocht welke informatie al beschikbaar is en op welke manieren deze wordt uitgewisseld. Het gaat daarbij om informatie vanuit zowel het bedrijfsleven (bijvoorbeeld artikeldata van producenten) als de overheid (bijvoorbeeld het digitaliseren van veiligheidsregels), met een focus op masterdata. Doel is uiteindelijk dat deze informatie zo goed en eenduidig mogelijk terecht komt bij met name boeren en tuinders, industrie, handel en indirect ook consumenten.

Rapporten gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen

De domeinverkenningen gewasbeschermingsmiddelen (2020) en biociden (2021) zijn inmiddels gepubliceerd; aan het onderzoek rondom het domein diergeneesmiddelen wordt nog gewerkt. De rapporten presenteren tot nu toe een vergelijkbare conclusie: in een digitale agroketen moet de informatievoorziening beter, zowel rondom productie en distributie als rondom toelating, gebruik en toezicht.

De onderzoeken brengen een ‘informatierotonde’ in beeld: een globaal overzicht van de informatie-uitwisseling in de keten waarin te zien is wie welke informatie levert en gebruikt en in hoeverre de informatie gedigitaliseerd is.

Lees hier de persberichten over de domeinverkenningen gewasbeschermingsmiddelen en biociden.