Standardizing information in the fresh supply chain

Kort & Krachtig

FRESH
Onder Fresh (Vers) verstaan we landbouwproducten die zonder processing of verwerking direct bij de consument terecht komen. Uiteraard worden deze producten wel bewerkt (snijden, mixen etc.) en verpakt. De ontwikkelingen in de markt tonen aan dat steeds meer data over deze producten moeten worden gedeeld in de totale keten; van kas tot kassa.

UPSTREAM 
De ontwikkelingen in de markt tonen aan dat we steeds meer data over deze producten moeten “delen” in de totale supply chain van kas tot kassa, en farm to fork. Hierbij is de focus van standaardisatie vooral gedreven vanuit de “laatste meter”, het Retail perspectief. Echter, deze zaken komen steeds meer samen, c.q. moeten samen komen. Informatiestandaardisatie vanaf de bron, upstream, is hierbij noodzakelijk om de juiste en gewenste informatie vanaf teler en boer zo efficiënt en effectief mogelijk te ontsluiten/delen. 

STANDAARDEN
Voor uitwisseling van informatie zijn standaarden nodig. Deze standaarden worden voor de versketen aan verschillende kanten bepaald door verschillende instanties. Dit is bijvoorbeeld de vraagzijde de retail en aan de kant van de producenten door oa. UN/CEFACT. Het is daarom essentieel dat deze ontwikkelingen worden gestroomlijnd en met elkaar worden verbonden. 

 

 


MISSIE
De missie van Fresh Upstream is het bevorderen van toepassing en acceptatie van informatiestandaarden in de internationale versketen en de randvoorwaarden hiervoor te creëren c.q. optimaliseren. Basis hiervoor is het beschikbaar krijgen en houden van een standaard voor elektronisch berichtenverkeer, coderingen, labels etc. voor de boer/tuinder/veehouder tot eindklant.

AMBITIE
De ambitie van Fresh Upstream is om de vers-keten zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk klaar te laten zijn om in te spelen op de mogelijkheden die de keten vraagt en de veranderingen die de consument en overheid willen. Dit in een speelveld van customer-centric en volledige transparantie in de keten.

DOELSTELLING
De doelstelling is het maximaliseren van informatie- uitwisseling tussen schakels in de keten, gebaseerd op gestandaardiseerde berichten, identificatiestandaarden en coderingen. Uiteindelijk is een ideaalbeeld dat 100% van de informatie op deze wijze wordt uitgewisseld.