Standardizing information in the fresh supply chain

Kort & Krachtig

VOOR ÉÉN DIGI-TAAL IN DE INTERNATIONALE VERSKETEN
De stichting Fresh Upstream werkt aan één uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen. Van kas tot kassa, van grond tot mond, van boerderij tot bord... Doel is een agrifoodketen waarin handelspartners, overheid en consument op dezelfde manier informatie uitwisselen met begrijpelijke en toegankelijke standaarden.

Om aan de hoge eisen van consumenten, handelspartners en overheden voor betrouwbare productinformatie te voldoen, worden ketens steeds digitaler. Bovendien volgen innovaties elkaar in rap tempo op om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Daarom hebben agrifoodbedrijven behoefte aan betere (online) informatiestromen. 

EENDUIDIGE STANDAARDEN
Fresh Upstream stimuleert en faciliteert bedrijven om gebruik te maken van informatiestandaarden en te werken vanuit één databron. In deze ketenbrede aanpak werken we nauw samen met GS1 Nederland.

KETENBREED
De stichting Fresh Upstream bestaat voor en door partijen in de versketen en is een samenwerkingsplatform van FNLI, GroentenFruit Huis, Frug I Com, CBL, NEVEDI, LTO Nederland en GS1 Nederland. 

VERS EN OPWAARTS DE KETEN IN
Onder fresh (vers) verstaan we landbouwproducten die zonder processing of verwerking direct bij de consument terecht komen. Deze producten zijn vaak wel bewerkt (snijden, mixen etc.) en verpakt. In de hele supply chain moeten we steeds meer informatie over deze producten delen - van kas tot kassa. Standaardisatie van die informatie wordt nog vaak gedreven door de 'laatste meter', namelijk retail. Boeren en tuinders moeten echter ook steeds meer informatie delen. Om dit zo efficiënt en effectief mogelijk te doen, is informatiestandaardisatie vanaf de bron noodzakelijk: upstream, ofwel opwaarts de keten in.    
 


BESTUUR

De stichting Fresh Upstream wordt bestuurd door de volgende personen:

 

 • Philip den Ouden (voorzitter)
 • Jerry Tracey - sectormanager retail, GS1 Nederland
 • Bert Urlings - corporate director quality affairs, VION Food Group
 • Kees de Kat - CEO, Royal FruitMasters
 • Pieter Maarleveld - CEO, GS1 Nederland
 • Murk Boerstra - adjunct-directeur, FNLI
 • Marc Jansen - directeur, CBL
 • Richard Schouten - directeur, GroentenFruit Huis
 • Henk Flipsen - directeur, Nevedi
 • Thijs Cuijpers - directeur beleid, LTO Nederland
 • Harrij Schmeitz (programmamanager)

 


MISSIE
De missie van Fresh Upstream is het bevorderen van toepassing en acceptatie van informatiestandaarden in de internationale versketen en de randvoorwaarden hiervoor te creëren en optimaliseren. Basis hiervoor is het beschikbaar krijgen en houden van een standaard voor elektronisch berichtenverkeer, coderingen, labels etc. voor de boer/tuinder/veehouder tot eindklant.

AMBITIE
De ambitie van Fresh Upstream is om de versketen zo snel en effectief mogelijk in te laten spelen op nieuwe ontwikkelingen in de keten en de veranderingen die de consument en overheid willen. Dit in een speelveld van customer-centric en volledige transparantie in de keten.

DOELSTELLING
De doelstelling is het maximaliseren van informatie-uitwisseling tussen schakels in de keten, gebaseerd op gestandaardiseerde berichten, identificatiestandaarden en coderingen. Uiteindelijk is een ideaalbeeld dat 100% van de informatie op deze wijze wordt uitgewisseld.