Digitalisering in agroketens

Over Fresh Upstream

VOOR ÉÉN DIGI-TAAL IN DE INTERNATIONALE VERSKETEN
De stichting Fresh Upstream werkt aan één uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen. Van kas tot kassa, van boerderij tot bord: in de digitale, transparante voedselketen van morgen wisselen handelspartners, overheid en consument op dezelfde manier informatie uit met begrijpelijke en toegankelijke standaarden. 

FRESH UPSTREAM AGENDEERT, STIMULEERT EN FACIILITEERT
Agrifoodbedrijven hebben behoefte aan betere (online) informatiestromen. Om aan de hoge eisen van consumenten, handelspartners en overheden voor betrouwbare productinformatie te voldoen. En om innovaties toe te kunnen passen, om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Fresh Upstream agendeert, stimuleert en faciliteert bedrijven om gebruik te maken van informatiestandaarden in hun supply chain en te werken vanuit één databron. In deze ketenbrede aanpak werken we nauw samen met GS1 Nederland.

VERS EN OPWAARTS DE KETEN IN
Standaardisatie van productinformatie wordt in de agrifoodketen nog vaak gedreven door de 'laatste meter', namelijk retail. Maar ook producenten van versproducten - boeren en tuinders - moeten en willen steeds meer informatie delen, van grond tot mond. Om dit zo efficiënt en effectief mogelijk te doen, is informatiestandaardisatie vanaf de bron noodzakelijk: upstream, ofwel opwaarts de keten in. Zo wordt het registeren van informatie over herkomst en locatie steeds belangrijker.

KETENBREED
De stichting Fresh Upstream bestaat voor en door partijen in de versketen en is een samenwerkingsplatform van FNLI, GroentenFruit Huis, Frug I Com, CBL, NEVEDI, LTO Nederland en GS1 Nederland. 

 


BESTUUR

Het bestuur van de stichting Fresh Upstream:

 • Philip den Ouden (voorzitter)
 • Jerry Tracey - sectormanager retail, GS1 Nederland
 • Bert Urlings - corporate director quality affairs, VION Food Group
 • Kees de Kat - CEO, Royal FruitMasters
 • Pieter Maarleveld - CEO, GS1 Nederland
 • Murk Boerstra - adjunct-directeur, FNLI
 • Marc Jansen - directeur, CBL
 • Richard Schouten - directeur, GroentenFruit Huis
 • Henk Flipsen - directeur, Nevedi
 • Thijs Cuijpers - directeur beleid, LTO Nederland

TEAM

 • Harrij Schmeitz, programmamanager
 • Johan den Engelse, sr. business consultant
 • Vera Schatorje, management assistente
 • Lalita Bosma, finance
 • Magreet Schijvens, marketing & communicatie