Vion wil data gebruiken om maatschappelijke vragen te borgen

Geplaatst op: 30 oktober 2021

Vion, producent van vlees, vleesproducten en plantaardige alternatieven, gebruikt gestandaardiseerde data om de reis van de producten vast te leggen. Die data zullen de komende jaren specifieker en nauwkeuriger worden, zegt Mariska de Rooij, manager digitalisering van ketens bij Vion. Maar alle data moeten wel een doel dienen en alleen beschikbaar zijn voor het gebruik waarvoor ze beschikbaar worden gesteld.

‘Vion is al jaren bezig met het bouwen van ketens die lopen van consument tot producent. Als Productmanager Digital Chain ben ik verantwoordelijk voor het digitaliseren van ketens door middel van data en toepassingen om zo producten beter af te stemmen en te balanceren. Dat begon met de strategie van Vion in combinatie met de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa). Zo willen we varkensvlees met meerwaarde in de markt zetten’, licht De Rooij toe.

De productmanager werkt voor Vion aan het koppelen van de digitale gegevens aan de varkensvleesproducten van het bedrijf en de keten. Dat is belangrijk voor producenten en afnemers, is de overtuiging van het concern, want die data zijn nodig voor het traceren van de herkomst van het product en het vormt het bewijs dat het product volgens de vraag van de afnemer is gemaakt.

Toegang

Al die data moeten volgens De Rooij altijd een doel dienen en alleen worden gebruikt door de partijen die daaraan bijdragen. ‘Daarom is het zo belangrijk dat de veiligheid van de data wordt gecontroleerd. De toegang tot deze gegevens moet zijn geregeld, in dit geval via een systeem van JoinData. In een contract staat onder welke voorwaarde iemand toegang heeft tot data. Dat geldt ook voor de varkenshouders zelf. Die kunnen de data van hun eigen dieren inzien, maar niet die van anderen.’

“Een varkenshouder kan data ook in de eigen bedrijfsvoering gebruiken”

MARISKA DE ROOIJ, MANAGER DIGITALISERING VAN KETENS BIJ VION

Alle ketenpartijen voegen data toe aan het systeem. Op dit moment is er meer geregeld op dit gebied aan het begin van de keten dan aan het einde, zegt de productmanager. ‘In de retail is alles gestandaardiseerd en de bedrijven die leveren, hebben hun systemen hierop uitgerold.’

Primaire producenten

Is de varkenshouder zelf gebaat bij meer data van het eigen bedrijf in die grote systemen? De Rooij denkt van wel. ‘Het idee is dat wij ons als Nederlandse varkenshouderij kunnen onderscheiden. We kunnen digitaal bewijzen dat we aan kwaliteitseisen voldoen. Zo komen zaken als herkomst, dierenwelzijn en gezondheid als kenmerken bij het product.’

Dat niet iedere schakel hetzelfde te weten krijgt van de producten, is te regelen met de manier waarop informatie wordt gegeven. Zo is allerlei logistieke informatie van belang voor transporteurs of voorraadbeheerders en zou een consument informatie over de bereiding en houdbaarheid van een product kunnen krijgen door het product te scannen.

Toekomst

Er is nog veel te leren voor de partijen die samenwerken in de keten als het data betreft. ‘Dat gaat over de manier waarop we data uitwisselen en over het toevoegen van data voor specifieke doelen. Dat zal de komende tijd vorm gaan krijgen’, verwacht de productmanager.

Foto bij kennispartnerartikel van Fresh Upstream en Vion voor smartfarming.nl. © Vion

Samenvattend zegt De Rooij dat Vion werk maakt van de maatschappelijke vraag om producten te waarborgen. ‘Daarvoor zijn standaarden nodig. We leggen de reis van een product vast in een gedecentraliseerde database. GS1 zorgt ervoor dat de codering eenduidig is. We kunnen dat wereldwijd gebruiken, want ons vlees is niet alleen voor Nederland. Als het in Azië terechtkomt, willen ze daar ook zien wat het is. Het zou handig zijn als dat voor diervoedergrondstoffen ook het geval zou zijn: eenduidig en transparant.’

De standaard in registratie brengt duidelijkheid over taalbarrières heen. Dat is voor het openen van verre markten van belang. Elke speler in de keten kan eigen gegevens inbrengen en uitlezen. Zo wordt traceren gemakkelijker en zijn duurzaamheidslabels te verbinden aan de producten. De varkenshouder brengt eigen gegevens in die zijn te delen met adviseurs, veeartsen of andere partijen. Zo kan het verbetermogelijkheden inzichtelijk maken. Voordelen liggen dus zeker ook bij de primaire producent, aldus De Rooij.

Bron: https://smartfarming.nl/artikel/2021/10/26/vion-wil-data-gebruiken-om-maatschappelijke-vragen-te-borgen

Deel dit bericht op:

FreshUpstream-logo

Over Fresh Upstream

De stichting Fresh Upstream werkt aan één digi-taal in de internationale agroketen. Doel is een transparante keten voor handelspartners, overheid en consument: van kas tot kassa, van boerderij tot bord. Begrijpelijke en toegankelijke informatiestandaarden via GS1 staan daarbij centraal. Fresh Upstream is in 2018 opgericht door FNLI, GroentenFruit Huis, Frug I Com, CBL, Nevedi, LTO Nederland en GS1 Nederland.