Kringlooplandbouw of biodiversiteit aanjagen? Meten en weten in de keten!

Geplaatst op: 14 september 2020

De visie van Thijs Cuijpers, LTO Nederland

Om de agrifoodketen verder te verduurzamen is het digitaal delen van data noodzakelijk. Willen we minder uitstoot, meer biodiversiteit en meer gesloten kringlopen? Dan moeten we meten en weten in de keten: over wie, wat, waar en hoeveel praten we? Met eenduidige informatiestandaarden worden data inzichtelijk en kunnen efficiënte technologieën in agrifood worden toegepast. Zonder uitwisselbare informatie is de innovatieve boer of tuinder nergens. De stichting Fresh Upstream werkt aan één uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen.

Administratielast 

Boeren en tuinders ontvangen dagelijks allerlei bedrijven op hun erf: leveranciers, afnemers, bedrijfsbegeleiders en controleurs. Een behoorlijke administratielast, want die hebben allemaal gegevens nodig. Het aanleveren en afnemen van die datastromen is vaak onnodig complex. Leveranciers zijn traceerbaar en elke boer beschikt over een registratienummer van bijvoorbeeld slachterij, gezondheidsdienst of zuivelcoöperatie, maar veel verder dan dat gaat het niet. Er zijn nog te veel verschillende systemen die met elkaar praten. De boer en tuinder heeft er baat bij als hij alle informatie eenduidig kan registeren en de uitwisseling soepel verloopt. Idealiter scan je de code van een gewasbeschermingsmiddel, log je in op je spuitapparatuur en wordt het middel direct gekoppeld aan je bedrijf en perceel. De boer en tuinder wil bovendien eigenaar blijven van zijn data en zelf beslissen welke partijen hierover mogen beschikken. 

Verduurzaming meetbaar maken 

Ook met het oog op maatschappelijke vraagstukken kunnen we niet zonder data. Denk aan het stikstofadvies ‘Niet alles kan’, de kringloopvisie van minister Schouten of de Europese ‘Farm to Fork strategy’. Overal ontstaat een beeld dat inspanningen voor verduurzaming meetbaar moeten zijn. Daarnaast neemt de roep om traceerbaarheid toe: waar komt die maiskorrel uit het krachtvoer precies vandaan? Dus moet je afspraken maken over hoe je bepaalde zaken meet, noteert en uitwisselt.

Transparantie

De Coronacrisis voegt er nog een relevante dimensie aan toe. Je ziet nu een politieke discussie ontstaan over de afhankelijkheid van wereldhandel. In hoeverre willen we dat China producent voor Europa is? Laat maar eens zien waar het veevoer of de diergeneesmiddelen vandaan komen! Dankzij eenduidige informatie en transparantie hierover kunnen Nederlandse producenten een voorsprong boeken.

Digitalisering in land- en tuinbouw 

Automatisering, robotisering: het gaat met vallen en opstaan. Bepaalde innovaties in de land- en tuinbouw zijn hard gegaan. Denk aan het toedienen van mest, het gebruik van bodemkaarten, melkcomputers, voercomputers, klimaatcomputers, drones in de akkerbouw, sensoren in de veehouderij… Dat gaat er nu heel anders aan toe dan vijf jaar geleden. Digitalisering van meststromen is momenteel een hot topic. Daarbij heb je informatiestandaarden gekoppeld aan mestsilo’s nodig, want voor je het weet, bouwt iemand een nieuw systeem. Fresh Upstream wil voorkomen dat we keer op keer het wiel opnieuw uitvinden. Iedereen in de keten heeft er baat bij als we dezelfde taal te spreken.

Standaardisatie gewasbeschermingsmiddelen, dierbehandelingsmiddelen en mest 

Met één druk op de knop van elk plakje ham zien wat de CO2-footprint is en welk voer het varken heeft gegeten? Het ideale toekomstbeeld is dat datastromen dit mogelijk maken. Fresh Upstream organiseert gesprekken om iedereen in de versketen van het belang te doordringen dat informatiestandaardisatie nodig is. Standaardisatie rondom gewasbeschermingsmiddelen, dierbehandelingsmiddelen en mest heeft prioriteit: drie maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen. Als we in Europa het gebruik van bepaalde middelen willen verlagen, moeten we eerst weten over welke hoeveelheden we praten. Dat kan alleen als de standaard helder is.

Dit artikel verscheen tevens op Duurzaambedrijfsleven.nl 

Deel dit bericht op:

FreshUpstream-logo

Over Fresh Upstream

De stichting Fresh Upstream werkt aan één digi-taal in de internationale agroketen. Doel is een transparante keten voor handelspartners, overheid en consument: van kas tot kassa, van boerderij tot bord. Begrijpelijke en toegankelijke informatiestandaarden via GS1 staan daarbij centraal. Fresh Upstream is in 2018 opgericht door FNLI, GroentenFruit Huis, Frug I Com, CBL, Nevedi, LTO Nederland en GS1 Nederland.