‘Informatie over biociden in land- en tuinbouw onvoldoende beschikbaar’

Geplaatst op: 24 februari 2021

De digitale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie rondom biociden in de Nederlandse voedselketen is onvoldoende. Die conclusie trekt de stichting Fresh Upstream uit recent onderzoek van Wageningen University & Research. Wanneer agroketens geen integrale toegang hebben tot biocideninformatie, is het moeilijk om te voldoen aan de complexe wetgeving rondom toelating en gebruik. Zowel het bedrijfsleven als de overheid moeten verbeterstappen zetten. Zo kunnen producenten en distributeurs van biociden hun data beter ontsluiten. Daarnaast zijn gebruiks- en veiligheidsvoorschriften vanuit de overheid nog onvoldoende gedigitaliseerd. 

Biociden worden in de land- en tuinbouw gebruikt om bacteriën, virussen en andere schadelijke organismen uit te schakelen. Voor alle partijen in de keten is het belangrijk om over de juiste toelatingsinformatie, gebruiks- en veiligheidsvoorschriften te beschikken. Het onderzoek van de WUR laat zien dat die informatie zich momenteel nog in verschillende databases bevindt. De onderzoekers adviseren om toelatingsnummers (vanuit de overheid) en artikelnummers (te koop in de markt) digitaal aan elkaar te koppelen. Samenwerking in de keten en tussen kennis- en brancheorganisaties is daarvoor noodzakelijk. Idealiter werken alle schakels in de keten vanuit één databron. 

Toekomstmuziek

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Fresh Upstream. Harrij Schmeitz, programmamanager van de stichting: “Idealiter kan een boer of teler het etiket van een middel scannen en de informatie via het eigen systeem delen met ketenpartners. Maar dit blijkt nog verre toekomstmuziek. Als alle partijen in de biocidenketen dezelfde digi-taal spreken en werken met eenduidige standaarden, wordt het uitwisselen van informatie een stuk makkelijker.”

In digitale agroketen moet informatievoorziening beter 

Begin 2020 publiceerden WUR en Fresh Upstream een vergelijkbaar onderzoek naar informatie rondom gewasbeschermingsmiddelen. De twee rapporten presenteren een vergelijkbare conclusie: in een digitale agroketen moet de informatievoorziening beter, zowel rondom productie en distributie als rondom toelating, gebruik en toezicht. De data van biociden blijkt zelfs nog meer versnipperd dan van gewasbeschermingsmiddelen, omdat bij biociden meer sectoren betrokken zijn en er veel meer producttypes zijn.

Ketenbrede discussie noodzakelijk

Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Trusted source; betrouwbare, digitale informatie over voedselproducten’dat WUR uitvoert in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Fresh Upstream verkent samen met stakeholders uit de keten hoe de adviezen uit het rapport uitgevoerd kunnen worden. Een vergelijkbaar onderzoek naar digitale beschikbaarheid van data rondom dierbehandelingsmiddelen wordt momenteel uitgevoerd.

Data biociden standaardisatie agro

Deel dit bericht op:

FreshUpstream-logo

Over Fresh Upstream

De stichting Fresh Upstream werkt aan één digi-taal in de internationale agroketen. Doel is een transparante keten voor handelspartners, overheid en consument: van kas tot kassa, van boerderij tot bord. Begrijpelijke en toegankelijke informatiestandaarden via GS1 staan daarbij centraal. Fresh Upstream is in 2018 opgericht door FNLI, GroentenFruit Huis, Frug I Com, CBL, Nevedi, LTO Nederland en GS1 Nederland.