In de digitale agri keten is informatie cruciaal, óók rondom biociden en gewasbeschermings-middelen

Geplaatst op: 2 april 2021

Opinie Harrij Schmeitz, programmamanager Fresh Upstream. Dit artikel verscheen eerder op Foodagribusiness.nl.

Innovaties in de land- en tuinbouw volgen elkaar in rap tempo op om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Daarom hebben boeren en tuinders behoefte aan betere digitale informatie. Voor ondernemers in de agroketen valt er veel winst te behalen door te werken met één uniforme, digitale ketentaal. De informatie over gewasbeschermingsmiddelen en biociden in de voedselketen is echter nog zeer versplinterd en onvolledig. Dat blijkt uit twee onderzoeken van Wageningen University & Research in opdracht van de stichting Fresh Upstream. Een vergelijkbaar onderzoek wordt momenteel uitgevoerd naar informatievoorziening rondom diergeneesmiddelen. 

Eén digi-taal in de hele keten

Voor alle partijen in de keten is het belangrijk om over de juiste toelatingsinformatie en gebruiks- en veiligheidsvoorschriften rondom biociden en gewasbeschermingsmiddelen te beschikken. In de digitale agroketen kan een boer of teler idealiter het etiket van een middel scannen en de informatie via het eigen systeem delen met ketenpartners zoals handelshuizen en verwerkers. Maar dit blijkt nog verre toekomstmuziek. Het uitwisselen van die informatie wordt een stuk makkelijker als alle partijen, zo ook producenten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de overheid, dezelfde “digi-taal” spreken.

Handmatig is een fout snel gemaakt 

Zo moet een aardappelteler allerlei zaken rondom het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel registreren, bijvoorbeeld de plaag waartegen hij het gebruikt, de fase van de teelt, het type grond, de klimaatzone en de houdbaarheidsdatum van het middel. Het is cruciaal dat hij de juiste informatie krijgt van zijn leverancier. Maar als in systeem A met bijvoorbeeld kilo’s wordt gewerkt, terwijl in systeem B percentages staan geregistreerd, is een fout snel gemaakt. Dit voorkom je door als hele sector te werken met eenduidige informatiestandaarden, zoals GS1. 

Van smart farming tot storytelling 

Het uitwisselen van informatie is cruciaal voor de producten die boeren en telers op de markt brengen. Om het verhaal achter het product en de herkomst ervan te kunnen vertellen, aan afnemer en consument. Om in te zetten op innovaties en smart farming. Om voedselveiligheid te garanderen en producten snel te traceren. Om te meten en weten in de keten en verduurzaming in kaart te brengen. Steeds meer handelspartners, certificerende instellingen, kwaliteitsorganisaties en overheidsinstanties willen weten wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de keten of op welke plek een handeling plaatsvindt (denk aan akker, kas, verpakkingsstation, distributiecentrum of laadplatform). Ook een flexibele en veerkrachtige keten is belangrijk, zeker tijdens een pandemie. Last but not least, betere informatie-uitwisseling tussen ketenpartners leidt tot efficiëntie en kostenbesparing. 

Informatievoorziening biociden en gewasbeschermingsmiddelen blijft achter 

Agroketens gaan technologisch met sprongen vooruit, bijvoorbeeld door met precisielandbouw planten (of dieren) heel nauwkeurig te behandelen. De digitale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie rondom gewasbeschermingsmiddelen en biociden in de agrifoodketen blijft echter achter. Wanneer agroketens geen integrale toegang hebben tot die informatie, is het moeilijk om te voldoen aan de complexe wetgeving rondom toelating en gebruik. Zowel het bedrijfsleven als de overheid moeten verbeterstappen zetten. Producenten en distributeurs van biociden kunnen hun data beter ontsluiten. Daarnaast zou de overheid gebruiks- en veiligheidsvoorschriften beter moeten digitaliseren. 

Spuitrobot 

Willen we de toepassing van technologieën zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering, naar een hoger niveau tillen? Dan moet de héle keten mee in het uitwisselbaar maken van informatie. Dus ook de leveranciers van de land- en tuinbouw. Want een investering in de meest vernuftige spuitrobot wordt het pas waard wanneer je deze kunt programmeren met accurate informatie. 


De barcode in het supermarktschap versus de zakelijke markt 

Vraagt u zich als boer of tuinder af waarom u een vergrootglas nodig heeft om de voorschriften voor een biocide of gewasbeschermingsmiddel in kleine letters te lezen? Terwijl voor consumenten veel productinformatie digitaal beschikbaar is: data die agroketens aan retail moeten leveren. Op de verpakking van de biociden en gewasbeschermingsmiddelen die u zakelijk gebruikt, staat een vergelijkbare barcode als op de producten in het supermarktschap. Waarom is de informatie hier niet digitaal beschikbaar? Binnen het project ‘Trusted source; betrouwbare, digitale informatie over voedselproducten’ onderzocht WUR dit vraagstuk in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Fresh Upstream verkent samen met stakeholders uit de keten hoe de adviezen uit het rapport uitgevoerd kunnen worden. U kunt de onderzoeksrapporten opvragen via communication@freshupstream.com.  

Data biociden standaardisatie agro

Deel dit bericht op:

FreshUpstream-logo

Over Fresh Upstream

De stichting Fresh Upstream werkt aan één digi-taal in de internationale agroketen. Doel is een transparante keten voor handelspartners, overheid en consument: van kas tot kassa, van boerderij tot bord. Begrijpelijke en toegankelijke informatiestandaarden via GS1 staan daarbij centraal. Fresh Upstream is in 2018 opgericht door FNLI, GroentenFruit Huis, Frug I Com, CBL, Nevedi, LTO Nederland en GS1 Nederland.