The latest news on fresh data optimization

Fresh Nieuws Detail

Fresh Upstream helpt ondernemers op weg met datastandaarden
Margreet Schijvens
/ Categorieën: Nieuws

Fresh Upstream helpt ondernemers op weg met datastandaarden

Master Data Maturity Scan

Hoe volwassen is de informatie-uitwisseling binnen uw bedrijf? Welke systemen gebruikt u? Hoe worden informatiestandaarden gemanaged binnen de organisatie? Hoe borgt u de kwaliteit van de data en de uitwisseling met derden? Fresh Upstream brengt het in kaart met de Master Data Maturity Scan. Hiermee helpen we producenten van versproducten op weg met datastandaardisatie. 

Benieuwd naar wat Fresh Upstream voor uw onderneming kan betekenen? Mail naar office@freshupstream.com. 

 

 

Vorige item Kringlooplandbouw of biodiversiteit aanjagen? Meten en weten in de keten!
Print
160

Fresh Nieuws

Kringlooplandbouw of biodiversiteit aanjagen? Meten en weten in de keten! LEES MEER

Kringlooplandbouw of biodiversiteit aanjagen? Meten en weten in de keten!

Thijs Cuijpers, directeur beleid van LTO Nederland en bestuurslid stichting Fresh Upstream

Om de agrifoodketen verder te verduurzamen is het digitaal delen van data noodzakelijk. Willen we minder uitstoot, meer biodiversiteit en meer gesloten kringlopen? Dan moeten we meten en weten in de keten: over wie, wat, waar en hoeveel praten we? Met eenduidige informatiestandaarden worden data inzichtelijk en kunnen efficiënte technologieën in agrifood worden toegepast. Zonder uitwisselbare informatie is de innovatieve boer of tuinder nergens. De stichting Fresh Upstream werkt aan één uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen. 

Informatie over gewasbeschermings-middelen is te versplinterd LEES MEER

Informatie over gewasbeschermings-middelen is te versplinterd

Innovaties in de land- en tuinbouw volgen elkaar in rap tempo op om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Daarom hebben boeren en tuinders behoefte aan betere informatiestromen. De informatie over gewasbeschermingsmiddelen in de voedselketen is echter nog zeer versplinterd en onvolledig. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Wageningen University & Research in samenwerking met Fresh Upstream, de organisatie die streeft naar een uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen.

1234