The latest news on fresh data optimization

Fresh Nieuws Detail

Kringlooplandbouw of biodiversiteit aanjagen? Meten en weten in de keten!
Margreet Schijvens
/ Categorieën: Nieuws, De visie van

Kringlooplandbouw of biodiversiteit aanjagen? Meten en weten in de keten!

Thijs Cuijpers, directeur beleid van LTO Nederland en bestuurslid stichting Fresh Upstream

Om de agrifoodketen verder te verduurzamen is het digitaal delen van data noodzakelijk. Willen we minder uitstoot, meer biodiversiteit en meer gesloten kringlopen? Dan moeten we meten en weten in de keten: over wie, wat, waar en hoeveel praten we? Met eenduidige informatiestandaarden worden data inzichtelijk en kunnen efficiënte technologieën in agrifood worden toegepast. Zonder uitwisselbare informatie is de innovatieve boer of tuinder nergens. De stichting Fresh Upstream werkt aan één uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen. 

Administratielast 
Boeren en tuinders ontvangen dagelijks allerlei bedrijven op hun erf: leveranciers, afnemers, bedrijfsbegeleiders en controleurs. Een behoorlijke administratielast, want die hebben allemaal gegevens nodig. Het aanleveren en afnemen van die datastromen is vaak onnodig complex. Leveranciers zijn traceerbaar en elke boer beschikt over een registratienummer van bijvoorbeeld slachterij, gezondheidsdienst of zuivelcoöperatie, maar veel verder dan dat gaat het niet. Er zijn nog te veel verschillende systemen die met elkaar praten. De boer en tuinder heeft er baat bij als hij alle informatie eenduidig kan registeren en de uitwisseling soepel verloopt. Idealiter scan je de code van een gewasbeschermingsmiddel, log je in op je spuitapparatuur en wordt het middel direct gekoppeld aan je bedrijf en perceel. De boer en tuinder wil bovendien eigenaar blijven van zijn data en zelf beslissen welke partijen hierover mogen beschikken. 

Verduurzaming meetbaar maken 
Ook met het oog op maatschappelijke vraagstukken kunnen we niet zonder data. Denk aan het stikstofadvies ‘Niet alles kan’, de kringloopvisie van minister Schouten of de Europese ‘Farm to Fork strategy’. Overal ontstaat een beeld dat inspanningen voor verduurzaming meetbaar moeten zijn. Daarnaast neemt de roep om traceerbaarheid toe: waar komt die maiskorrel uit het krachtvoer precies vandaan? Dus moet je afspraken maken over hoe je bepaalde zaken meet, noteert en uitwisselt.

Transparantie
De Coronacrisis voegt er nog een relevante dimensie aan toe. Je ziet nu een politieke discussie ontstaan over de afhankelijkheid van wereldhandel. In hoeverre willen we dat China producent voor Europa is? Laat maar eens zien waar het veevoer of de diergeneesmiddelen vandaan komen! Dankzij eenduidige informatie en transparantie hierover kunnen Nederlandse producenten een voorsprong boeken.

Digitalisering in land- en tuinbouw 
Automatisering, robotisering: het gaat met vallen en opstaan. Bepaalde innovaties in de land- en tuinbouw zijn hard gegaan. Denk aan het toedienen van mest, het gebruik van bodemkaarten, melkcomputers, voercomputers, klimaatcomputers, drones in de akkerbouw, sensoren in de veehouderij... Dat gaat er nu heel anders aan toe dan vijf jaar geleden. Digitalisering van meststromen is momenteel een hot topic. Daarbij heb je informatiestandaarden gekoppeld aan mestsilo’s nodig, want voor je het weet, bouwt iemand een nieuw systeem. Fresh Upstream wil voorkomen dat we keer op keer het wiel opnieuw uitvinden. Iedereen in de keten heeft er baat bij als we dezelfde taal te spreken.

Standaardisatie gewasbeschermingsmiddelen, dierbehandelingsmiddelen en mest 
Met één druk op de knop van elk plakje ham zien wat de CO2-footprint is en welk voer het varken heeft gegeten? Het ideale toekomstbeeld is dat datastromen dit mogelijk maken. Fresh Upstream organiseert gesprekken om iedereen in de versketen van het belang te doordringen dat informatiestandaardisatie nodig is. Standaardisatie rondom gewasbeschermingsmiddelen, dierbehandelingsmiddelen en mest heeft prioriteit: drie maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen. Als we in Europa het gebruik van bepaalde middelen willen verlagen, moeten we eerst weten over welke hoeveelheden we praten. Dat kan alleen als de standaard helder is.

Dit artikel verscheen tevens op Duurzaambedrijfsleven.nl 

Vorige item Informatie over gewasbeschermings-middelen is te versplinterd
Volgende item Fresh Upstream helpt ondernemers op weg met datastandaarden
Print
824

Fresh Nieuws

De puzzel van de traceerbare agrifoodketen LEES MEER

De puzzel van de traceerbare agrifoodketen

De reis van producten door de agrifoodketen lijkt op een legpuzzel. Er zijn duizenden losse stukjes informatie. Op zichzelf hebben die geen betekenis. Pas als je ze koppelt aan gerelateerde stukjes informatie, vormen ze samen één plaatje. Dat plaatje heb je nodig voor traceerbaarheid. “Veel bedrijven zijn op zoek naar systemen, terwijl de discussie moet gaan over de taal waarin we gegevens met elkaar uitwisselen.”
“Data is als een appel. Het moet met dezelfde zorg en aandacht in het begin van de keten op orde zijn” LEES MEER

“Data is als een appel. Het moet met dezelfde zorg en aandacht in het begin van de keten op orde zijn”

Ze was de eerste kwaliteitsmanager van Nederland die ook verantwoordelijk is voor datakwaliteit. Maartje Beem-Vullings bracht kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid naar een hoger plan binnen FruitMasters, de grootste fruitcoöperatie van Nederland, en werd hiervoor genomineerd tot kwaliteitsmanager van het jaar “We praten tegenwoordig over zoveel meer dan de hardheid of kleur van een stuks fruit. Door te sturen op data bereidt ons bedrijf zich voor op de toekomst."

12345