The opinion of ...

“Data is als een appel. Het moet met dezelfde zorg en aandacht in het begin van de keten op orde zijn”

Ze was de eerste kwaliteitsmanager van Nederland die ook verantwoordelijk is voor datakwaliteit. Maartje Beem-Vullings bracht kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid naar een hoger plan binnen FruitMasters, de grootste fruitcoöperatie van Nederland, en werd hiervoor genomineerd tot kwaliteitsmanager van het jaar “We praten tegenwoordig over zoveel meer dan de hardheid of kleur van een stuks fruit. Door te sturen op data bereidt ons bedrijf zich voor op de toekomst."

Kringlooplandbouw of biodiversiteit aanjagen? Meten en weten in de keten!

Thijs Cuijpers, directeur beleid van LTO Nederland en bestuurslid stichting Fresh Upstream

Om de agrifoodketen verder te verduurzamen is het digitaal delen van data noodzakelijk. Willen we minder uitstoot, meer biodiversiteit en meer gesloten kringlopen? Dan moeten we meten en weten in de keten: over wie, wat, waar en hoeveel praten we? Met eenduidige informatiestandaarden worden data inzichtelijk en kunnen efficiënte technologieën in agrifood worden toegepast. Zonder uitwisselbare informatie is de innovatieve boer of tuinder nergens. De stichting Fresh Upstream werkt aan één uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen. 

Jerry Tracey, retail sector manager at GS1: "Working with standards should spread like an oil slick"

“When you want to do business successfully, you have to cooperate with other companies. For companies to understand each other, they need to speak the same language. GS1, one of Fresh Upstream’s initiators, supports this by issuing unique identification codes in the world of food. According to Jerry Tracey, retail sector manager at GS1, more awareness of the importance of standardization is needed.

Marc Jansen (CBL): “Transparency has become a hygienefactor. People just expect it to be there”

The Dutch Food Retail Association(CBL) is one of the initiators of Fresh Upstream. Director Marc Jansen explains why his organization has taken this step. “Transparency has become a hygienefactor; it is no longer a nice to have for consumers, they just expect it to be there. And if that’s not the case, this will result in distrust . That makes Fresh Upstream’s mission a very relevant one. ”

12