Data management optimization in the fresh supply chain

Fresh Upstream Foundation

The Fresh Upstream Foundation is a collaboration platform of the Dutch Food Industry Federation (FNLI), Fresh Produce Centre, Frug I Com, the Dutch Agriculture and Horticulture Organisation (LTO Nederland), the Dutch Food Retail Association (CBL) and GS1 Netherlands.

The aim of this collaboration is to strengthen the use and development of information standards in the fresh chain. The platform uses international standards from both retail and government in an integrated approach.

The opinion of ..

Kringlooplandbouw of biodiversiteit aanjagen? Meten en weten in de keten!

Thijs Cuijpers, directeur beleid van LTO Nederland en bestuurslid stichting Fresh Upstream

Om de agrifoodketen verder te verduurzamen is het digitaal delen van data noodzakelijk. Willen we minder uitstoot, meer biodiversiteit en meer gesloten kringlopen? Dan moeten we meten en weten in de keten: over wie, wat, waar en hoeveel praten we? Met eenduidige informatiestandaarden worden data inzichtelijk en kunnen efficiënte technologieën in agrifood worden toegepast. Zonder uitwisselbare informatie is de innovatieve boer of tuinder nergens. De stichting Fresh Upstream werkt aan één uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen. 

12345

NEWS

Fresh Upstream Foundation launched READ MORE

Fresh Upstream Foundation launched

Dutch fresh food chains are starting cooperation to optimize data exchange in the chain. With the establishment of the Fresh Upstream platform, GroentenFruit Huis, FNLI (Federation of Dutch Food Industry), LTO Netherlands (Netherlands Organization for Agriculture and Horticulture Netherlands) and GS1 Netherlands are starting intensive cooperation to optimize the provision of information in the fresh food chains. for the Food Trade) has been invited to join.
12

Standardisation & Business

Philip den Ouden, chairman Fresh Upstream: "There are many useful information standards in the supply chain, but their use is very fragmented. Together with stakeholders from the fresh supply chains, we tackle the fragmentation and accelerate the broad application of standards in order to efficiently and effectively meet the demand for data across the entire product chain. We are very pleased with the support of many stakeholders and in particular the cooperation with GS1 Netherlands. "